Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016, έγινε εισαγωγή του μαθήματος της Τεχνολογίας και στην Γ΄τάξη γυμνασίου. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με την ενότητα "'Ερευνα και Πειραματισμός".

Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώθηκε το τεχνητό περιβάλλον στο οποίο ζούν και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα που αποτελεί τον κύριο παράγοντα της τεχνολογικής εξέλιξης.

Το μάθημα ,τουλάχιστο για τη φετινή σχολική χρονιά, δεν υποστηρίζεται από κάποιο σχολικό βιβλίο.Για βοήθεια λοιπόν των μαθητών θα τους μοιράζονται (όπου αυτό είναι δυνατόν),σημειώσεις με παραδείγματα και ασκήσεις,οι οποίες θα αναρτώνται και  στην ιστοσελίδα του σχολείου μας μαζί με άλλο βοηθητικό υλικό.

Εύχομαι το μάθημα να αγαπηθεί από τους μαθητές,όπως έχει γίνει και με την ατομική και ομαδική εργασία της Α΄και Β΄τάξης αντίστοιχα,γιατί είναι εξαιρετικό και το αξίζει.

 

Υλικό - Παραδείγματα - Ασκήσεις του μαθήματος

 

 

Βοηθητικό υλικό - Χρήσιμες ιστοσελίδες - Βιντεο

Υποδείγματα γραπτών ερευνητικών εργασιών

Εργασίες μαθητών Γ΄τάξης

Σχολικό έτος 2015-2016

Σχολικό έτος 2016-2017

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος