Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Αντιμετάθεση δύο αριθμών

Γράψτε διαδικασία στη LOGO που αντιμεταθέτει δύο αριθμούς Χ και Υ και

εμφανίζει τις νέες τιμές τους μέσα σε παράθυρο στην οθόνη.

Λύση

για αντιμ :Χ :Υ

κάνε "Τ :Χ

κάνε "Χ  :Υ

κάνε "Υ  :Τ

ανακοίνωση (φρ [Χ = ] :Χ [ Υ = ] :Υ)

τέλος

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος