Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Συμπλήρωση κενών

Ευρετήριο Άρθρου

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν.

1.Η LOGO είναι μια γλώσσα ______.

2. Για να εκτελέσουμε μια εντολή της LOGΟ πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο _______.

3. Η περιοχή μέσα στην οποία εμφανίζονται τα γεωμετρικά σχέδια που κάνουμε με τη χελώνα αποκαλείται

επιφάνεια ___________.

4. Οι εντολές μας πληκτρολογούνται στο _________ εντολών.

5. Το σύμβολο της _________ στη LOGO είναι το /.

6. Η εντολή Δείξε εμφανίζει ένα ή περισσότερα __________ στην οθόνη.

7. H εντολή Δείξε "3+6 θα εμφανίσει _____.

8. Η εντολή Δείξε δύναμη 5 2 θα εμφανίσει _____.

9. Αν θέλουμε να ενώσουμε δύο μηνύματα μεταξύ τους, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή _______.

10. Η εντολή __________ εμφανίζει ένα μήνυμα μέσα σ' ένα παράθυρο στην οθόνη.

11. Ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε με την εντολή __________ και στην κενή περιοχή που εμφανίζεται μπορούμε

να δώσουμε μιαν __________.

12. Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε την τιμή που δίνουμε στο πλαίσιο μιας ερώτησης, χρησιμοποιούμε τη λέξη _____.

13. Για να επαναλάβουμε μια ομάδα εντολών χρησιμοποιούμε την εντολή __________.

14. Η ομαδοποίηση κάποιων εντολών σε ένα νέο όνομα καλείται ___________.

15. Κάθε διαδικασία ξεκινάει με τη δεσμευμένη λέξη ___________.

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος