Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Χρήση της εντολής Διάλεξε

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παράμετρο μια λέξη  ΛΕΞ και εμφανίζει μέσα σε παράθυρο στην οθόνη ένα από τα γράμματά της (στην τύχη)

Λύση

για τυχ :ΛΕΞ

ανακοίνωση (φρ [Τυχαίο γράμμα :] διάλεξε :ΛΕΞ)

τέλος

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος