Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Ανάστροφος αριθμός

Γράψτε διαδικασία η οποία

α) διαβάζει ένα θετικο τριψήφιο αριθμό,

β) υπολογίζει και εμφανίζει μέσα σε παράθυρο στην οθόνη τον ανάστροφό του

(π.χ αν η τιμή εισόδου είναι 789 να εμφανίζεται το 987).

 

Λύση

για επεξ
ερώτηση [Δώσε ένα τριψήφιο]
κάνε "Ν απάντηση
κάνε "Ψ3 στοιχείο 1 :Ν
κάνε "Ψ2 στοιχείο 2 :Ν
κάνε "Ψ1 στοιχείο 3 :Ν
κάνε "ΑΠ :Ψ1 * 100 + :Ψ2 * 10 + :Ψ3
ανακοίνωση (φρ [Ο ανάστροφος αριθμός είναι :] :ΑΠ)
τέλος

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος