Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Ερωτήσεις σωστού λάθους στη LOGO

Ευρετήριο Άρθρου

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ);

1. Οι εντολές της LOGO εκτελούνται με τη βοήθεια διερμηνέα.

2. Το εργαλείο χελώνα είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας LOGO.

3, Μια μεταβλητή μπορεί να έχει μόνο αριθμητικό περιεχόμενο.

4. Το περιεχόμενο μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάζει όση ώρα εκτελείται το πρόγραμμα.

5. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από τρεις μεταβλητές σε ένα πρόγραμμα.

6. Για να δημιουργήσουμε μια καινούργια μεταβλητή ή για να μεταβάλλουμε το περιεχόμενο μιας υπάρχουσας     χρησιμοποιούμε την εντολή κάνε.

7. Αν Χ = 32 η εντολή δείξε "Χ εμφανίζει 32

8. Η εντολή δείξε "1+2 εμφανίζει 1+2

9. Αν Χ = 7 και Υ = 8 η εντολή δείξε (:Υ) - (:Χ) εμφανίζει 1

10. Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού στη LOGO είναι το Χ.

11. Αν Κ = "δοκιμή η εντολή δείξε :Κ εμφανίζει δοκιμή

12. Η εντολή Ανακοίνωση μας επιτρέπει να εμφανίσουμε ένα μήνυμα μέσα σε ένα παράθυρο

στην οθόνη.

13. Η εντολή στπ έχει ως αποτέλεσμα η χελώνα να μην αφήνει ίχνη καθώς κινείται.

14. Η χελώνα μπορεί να κινηθεί  προς την κατεύθυνση που δείχνει το κεφάλι της, αν χρησιμοποιήσουμε την

εντολή μπ.

15. Για να σβήσουμε όλες τις εντολές που έχουν γραφεί στο κέντρο εντολών χρησιμοποιούμε την σβγ.

16. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίσουμε μια ολόκληρη πρόταση με τη βοήθεια της εντολής δείξε.

17. Αν Κ = 20 η εντολή δείξε (φρ [Κόστος εισιτηρίου =] :Κ "ευρώ) εμφανίζει

Κόστος εισιτηρίου = 20 ευρώ

18. Με την εντολή Ερώτηση μπορούμε να υποβάλλουμε μια ερώτηση και στη συνέχεια με την εντολή Απάντηση να δώσουμε την απάντησή μας στην κενή περιοχή που εμφανίζεται.

19. Για να επαναλάβουμε μια ομάδα εντολών χρησιμοποιούμε την εντολή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

20. Σε μια  εντολή Ανδιαφορετικά, το αποτέλεσμα του ελέγχου μιας συνθήκης (Αληθής ή Ψευδής) καθορίζει  και το ποια εντολή θα εκτελεστεί στη συνέχεια.

21. Η εντολή αρ 90 στρίβει τη χελώνα αριστερά 90 μοίρες.

22. Η εντολή δε στρίβει τη χελώνα δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών ενός ρολογιού).

23. Για να σβήσουμε τα σχέδια που έχουμε δημιουργήσει από την επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιούμε την εντολή σβγ.

24. Μια διαδικασία σχεδιάζει πάντοτε κάποιο σχήμα.

25. Η συγγραφή μιας διαδικασίας ξεκινάει με τη δεσμευμένη λέξη για.

26. Με το σύμβολο ανήκει? ελέγχουμε αν μια τιμή βρίσκεται σε μια λίστα τιμών.

27. Με την εντολή κάνε "Χ :Χ + 1 αυξάνουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής Χ κατά 1.

28. Όταν κάνουμε πράξεις δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα κενό διάστημα πριν και μετά το σύμβολο της πράξης.

29. Για να καλέσουμε μια διαδικασία πρέπει να πληκτρολογήσουμε ξανά όλες τις εντολές που περιέχει.

30. Η εντολή δείξε δύναμη 5 2 εμφανίζει την τιμή 25.

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος