Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Εξειδικευμένη χρήση της δείξε μέσα σε διαδικασία

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παραμέτρους:

α) μια λέξη

β) μια ακέραια τιμή επ

και μας δείχνει:

* το τελευταίο γράμμα της λέξης, αν επ = 1

* όλα τα γράμματα της λέξης εκτός από το πρώτο, αν επ = 2

* όλα τα γράμματα της  λέξης εκτός από το τελευταίο, αν το επ έχει οποιαδήποτε άλλη τιμή.

 

Λύση

 

για επεξ :λέξη :επ
Ανδιαφορετικά (:επ) = 1 [δείξε τελευταίο :λέξη]
[Ανδιαφορετικά (:επ) = 2 [δείξε εκτόςπρώτου :λέξη]  [δείξε εκτόςτελευταίου :λέξη] ]
τέλος


 

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος