Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Διαδικασία σχεδίασης άστρου

Γράψτε διαδικασία η οποία δέχεται ως παραμέτρους:

α) έναν αριθμό Ν

β) ένα κείμενο ΧΡ που προσδιορίζει ένα χρώμα

και σχεδιάζει ένα άστρο με Ν ακτίνες και μήκος ακμής 60. Το εσωτερικό του άστρου γεμίζει με το χρώμα ΧΡ.

Στο τέλος, η χελώνα αποκρύπτεται.

 

Λύση

για άστρο :Ν  :ΧΡ
θέσεχρώμα :ΧΡ
στκ
επανάλαβε :Ν [μπ  60 ΑΡ 720 / :Ν μπ 60 δε 360 / :Ν]
στα
πι 20
στκ
γέμισε
μπ 20
απχ
τέλος

 

Παρατήρηση

Μια πιθανή κλήση της διαδικασίας είναι:

άστρο  6 "πράσινο

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος