Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Μέτρηση του χρόνου

Γράψτε διαδικασία στη   LOGO η οποία υπολογίζει και εμφανίζει μέσα σε παράθυρο πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να βρείτε το γινόμενο δύο τυχαίων αριθμών μεταξύ του 1 και του 50. Αν η απάντηση που δώσατε είναι λάθος, εμφανίζεται το μήνυμα "Λάθος !".

 

Λύση

 

για ταχύτητα

ΑρχικοποίησηΧρονιστή

κάνε "α 1 + τυχαίο 50

κάνε "β 1 + τυχαίο 50

ερώτηση (φρ [Πόσο κάνει] :α [ επί ] :β [ ?] )

κάνε "γ απάντηση

κάνε "σ  :α  *  :β

Ανδιαφορετικά :γ = :σ [ανακοίνωση (φρ [Ο χρόνος σου ήταν ]  χρονιστής  /  10 "δευτερόλεπτα! )] [ανακοίνωση [Λάθος !] ]

τέλος

 

Παρατηρήσεις

1. Με την εντολή ΑρχικοποίησηΧρονιστή αρχικοποιούμε το μετρητή χρόνου.

2 Ο χρόνος μετριέται σε δέκατα του δευτερολέπτου και αποθηκεύεται στη μεταβλητή χρονιστής.

3. Η  παράσταση 1 + τυχαίο 50 επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό στο διάστημα τιμών [1, 50]

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος