Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Αριθμομηχανή

Κατασκευάστε μια αριθμομηχανή στη LOGO που να εκτελεί τις βασικές αριθμητικές πράξεις (+, -, *, /) ανάμεσα σε δύο ακέραιους αριθμούς. Οι αριθμοί που συμμετέχουν στις πράξεις πρέπει να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1 και μικρότεροι ή ίσοι από το 100.

 

Λύση

 

Πριν γράψουμε τις απαραίτητες διαδικασίες θα πρέπει να κάνουμε τα ακόλουθα:

1. Δημιουργούμε δύο μεταβολείς με ονόματα α και β. Ορίζουμε το εύρος των τιμών τους να είναι από 1 έως και 100.

2. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο κειμένου με όνομα "Αποτέλεσμα" (μέσα στο πλαίσιο αυτό θα εμφανίζεται το αποτέλεσμα κάθε πράξης)

3. Δημιουργούμε τέσσερα κουμπιά (ένα για κάθε πράξη), με τα ονόματα "Πρόσθεση", "Αφαίρεση", "Πολλαπλασιασμός" και "Διαίρεση"

Οι απαιτούμενες διαδικασίες είναι:

για Πρόσθεση
αποτέλεσμα,
σβήσεκείμενο
τυ "Άθροισμα=
τυ α + β
τέλος

για Αφαίρεση
αποτέλεσμα,
σβήσεκείμενο
τυ "Διαφορά=
τυ α - β
τέλος

για Πολλαπλασιασμός
αποτέλεσμα,
σβήσεκείμενο
τυ "Γινόμενο=
τυ α * β
τέλος

για Διαίρεση
αποτέλεσμα,
σβήσεκείμενο
τυ "Πηλίκο=
τυ α / β
τέλος

Παρατήρηση

Η λειτουργία της αριθμομηχανής γίνεται ως εξής:

α) Ρυθμίζουμε τους μεταβολείς έτσι ώστε να δώσουμε τις επιθυμητές τιμές για τα α, β

β) Παταμε το κουμπί της πράξης που επιθυμούμε,

 

 

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος