Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Υπολογισμός απόλυτης τιμής

Γράψτε διαδικασία η οποία υπολογίζει και εμφανίζει μέσα σε παράθυρο, την απόλυτη τιμή του Χ.

 

Λύση

 

για ΑΠΟΛ :Χ

ΑνΔιαφορετικά :Χ < 0 [ανακοίνωση (φρ [Απόλυτη τιμή = ] (-1) * (:Χ) ) ] [ανακοίνωση (φρ [Απόλυτη τιμή = ] :Χ) ]

τέλος

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος