Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ισλανδία και στη Φινλανδία

 

           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού παρουσιάστηκαν τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ισλανδίας και της Φινλανδίας όπως τα "έζησαν" 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που παρακολούθησαν σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1 - Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης)  το οποίο υλοποιεί το σχολείο μας τα σχολικά έτη 2016-2018 με τίτλο "Οικοδομώντας ένα σύγχρονο, καινοτόμο και δημιουργικό σχολείο".

 

Η εκδήλωση απευθυνόταν τόσο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου όσο και στους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες τους. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που επισκέφτηκαν, καθώς και τις εμπειρίες τους από την επίσκεψη τους σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς  και την επικοινωνία τους με τους μαθητές. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων όπου έγιναν συγκρίσεις και παραλληλισμοί με το εκπαιδευτικό σύστημα, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στη χώρα μας.    

 

Τα προγράμματα κινητικότητας δίνουν στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος που υλοποιεί το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού περιλαμβάνουν την ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω σε καινοτόμες βιωματικές πρακτικές διδασκαλίας, την χρήση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και την παρακολούθηση και μελέτη πιο ευέλικτων και ανοικτών εκπαιδευτικών συστημάτων που πετυχαίνουν μεγάλη αποδοχή του σχολείου από τους μαθητές, υψηλούς δείκτες αποτελεσματικότητας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και καλύτερη ενσωμάτωση του σχολείου στις τοπικές κοινωνίες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπονται 6 κινητικότητες εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την περίοδο  Οκτώβριος 2016 έως Σεπτέμβριος 2018. Μέχρι σήμερα, 2 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στο Ρέυκιαβικ της Ισλανδίας από 19/3/2017 έως 25/3/2017 και 2 εκπαιδευτικοί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από 23/4/2017 έως 30/4/2017.

 

Η Διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και ιδιαίτερα τον κο Μανασσάκη Βασίλη, Προωθητή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ.Ε., για την συνεχή και άοκνη βοήθεια και καθοδήγηση που παρέχει σε όλα τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης των ευρωπαϊκών δράσεων.

 

Οι παρουσιάσεις από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών κατά την επίσκεψή τους στην Ισλανδία και την Φινλανδία αντίστοιχα είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:

 

Ισλανδία: https://drive.google.com/open?id=0B-Dcf4sS8wuWM2pfNEliY2lYSm8

 

Φινλανδία: https://drive.google.com/open?id=0B-Dcf4sS8wuWLTZjcmJ3UV9RazA

 

Ηράκλειο, 6 Ιουνίου 2017

 

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος