Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Από μαθητές για μαθητές...

Τι είναι;

Η διαμεσολάβηση είναι πρόγραμμα και διαδικασία όπου μαθητές της ίδιας ηλικίας διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ δύο ατόμων ή ομάδων. Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αλλαγή του τρόπου που οι μαθητές κατανοούν και επιλύουν τις συγκρούσεις στη ζωή τους. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους, της δυνατότητας να ακούνε και να ασκούν την κριτική τους σκέψη, και την εδραίωση του σχολείου ως χώρου μαθήσης καθώς και τη μείωση των πειθαρχικών ενεργειών και των καβγάδων.

Μία διαμεσολάβηση δεν είναι δικαστήριο, αλλά μία εξεύρεση λύσης με τη βοήθεια ενός ουδέτερου προσώπου, το οποίο διευθύνει μία συζήτηση στην οποία τα δύο μέρη λαμβάνουν οικειοθελώς μέρος . Οι εμπλεκόμενοι σε μια φιλονικία μπορούν να απευθύνονται από μόνοι τους στους μεσολαβητές ή να σταλούν από τους καθηγητές ή τους συμμαθητές τους ή να κληθούν από τους ίδιους τους μεσολαβητές. Η ίδια η διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα στο δωμάτιο των μεσολαβητών.

Η διαδικασία είναι εθελοντική και από τις δύο μεριές

Οι συνομήλικοι μεσολαβητές δεν «αποφασίζουν» αλλά εργάζονται προς μια επιτυχημένη και από τις δύο μεριές λύση ώστε να αποφευχθούν περεταίρω προβλήματα. Δοκιμάζουν να φέρουν τις δύο πλευρές σ΄ ένα τραπέζι και να αποσοβήσουν την κλιμάκωση. Προκειμένου να διευθετούν μια διαφορά , πρέπει οι μεσολαβητές να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Όταν όμως δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτε , τότε πρέπει να εγκαταλείπουν το περιστατικό έτσι ώστε για παράδειγμα ο διδάσκων να παίρνει πειθαρχικά μέτρα.

Οι στόχοι της διαδικασίας είναι:

 • Να γίνει γνωστό το αντικείμενο της φιλονικίας.
 • Να διαχειριστούν τη φιλονικία χωρίς να καταφύγουν σε αυθεντίες και φορείς εξουσίας.
 • Να επανεξετάζουν κάθε άποψη.
 • Να καταλήγουν σε συμφωνία.
 • Να βρίσκονται λύσεις χωρίς να υπάρχουν ηττημένοι.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι:

 • Αλλαγή του τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων: προτίμηση της διαπραγμάτευσης.
 • Ενεργητική μάθηση και ικανότητες αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς –αναζήτηση ευθυνών στον ίδιο τους τον εαυτό.
 • Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αίσθησης αυτό-αποτελεσματικότητας.
 • Ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός του διαφορετικού.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού καταστάσεων.
16.JPG

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ένας επισκέπτης και κανένα μέλος

facebook-logo-find-2-dark